Om stiftelsen

Stiftelsens verksamhet regleras av stadgar, som Kungl. Maj:t utfärdat genom beslut den 20 december 1974 (ändrade den 11 september 1980 och den 18 juni 1981). Kammarkollegiet har den 22 december 1998 och den 21 augusti 2012 beslutat om ändring.

Stiftelsens styrelse utses av regeringen för en tid av högst tre år. Regeringen utser en av ledamöterna till ordförande.

Stiftelsen har ett kansli i Stockholm som är bemannat på deltid.

Det finns en informationsbroschyr om stiftelsen. Kan beställas kostnadsfritt per tel 08-751 18 29 eller e-post info@norrbacka-eugenia.se

Årsredovisning för 2015

Ändamål

Norrbacka-Eugeniastiftelsen har till ändamål att underlätta situationen för personer med rörelsehinder genom att lämna understöd för undervisning och utbildning, utöva hjälpverksamhet avseende bl. a. boendeförhållanden, arbetsmöjligheter och rekreationsresor samt främja forskning och utvecklingsarbete.

Bidrag får inte avse ändamål vars bekostande åligger stat eller kommun.

Medel som härrör från egendom som tillhört Sällskapet Eugeniahemmets stiftelse skall vid tillgodoseende av angivna ändamål i första hand användas för verksamhet som avser rörelsehindrade barn och före detta elever vid Eugeniahemmet.

Styrelse

Stiftelsens styrelse utses av Regeringen. Förordnande av styrelse för tiden 1 juli 2014 – 30 juni 2017 har meddelats genom beslut den 12 juni 2014.

Ledamöter

Håkan Ceder, ordförande
F d överdirektör

Eva Beckung
Professor
Sahlgrenska universitetssjukhuset

Sara Hjalmarsson
F d förbundsstyrelseledamot
Reumatikerförbundet

Erland Hjelmquist
Professor
Göteborgs universitet

Barbro Jonsson
Stabschef
Försäkringskassan

Lise Lidbäck
Förbundsordförande
Neuroförbundet

Arvid Lindén
Avdelningschef
Myndigheten för delaktighet

Agneta Rönnqvist
Kanslichef
Personskadeförbundet RTP

Staffan Söderberg
Utredare
Socialstyrelsen

Lars Göran Wadén
Förbundsstyrelseledamot
DHR

Agnetha Vikenger
F d förbundsordförande
RBU, Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar

Personliga ersättare

Gunilla Preisler
Professor
Stockholms universitet

Anne Carlsson
F d förbundsordförande
Reumatikerförbundet

Rafael Lindqvist
Professor
Uppsala universitet

Jan Larsson
Verksamhetsområdeschef
Försäkringskassan

Marit Jenset
Generalsekreterare
Neuroförbundet

Nina Lindqvist
Avdelningschef
Myndigheten för delaktighet

Pelle Kölhed
Förbundsordförande
Personskadeförbundet RTP

Vera Gustafsson
Utredare
Socialstyrelsen

Wenche Willumsen
Ombudsman
DHR

Henrik Petrén
Generalsekreterare
RBU, Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar