Välkommen till Norrbacka-Eugeniastiftelsen

Stiftelsen har till ändamål att underlätta situationen för personer med rörelsehinder. Det sker genom bidrag till enskilda personer, till organisationers och föreningars aktiviteter samt till forskning och utvecklingsarbete.


Aktuellt

Stiftelsen har flyttat till nya lokaler.

Ny postadress är c/o Iris Förvaltning, Sandsborgsvägen 52, 122 88 Enskede.